Преимущества компании NSPNSP

История компании

Основы законодательства Украины об охране здоровья

Имеет ли право врач рекомендовать пациенту БАДы с целью профилактики или восстановительного лечения?

 

Для этого стоит обратиться к Закону Украины

«Основы законодательства Украины об охране здоровья»

 

Відповідь на Ваш запит може дати детальний розгляд Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р., бо саме цей документ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні.
Ст.
3 Закону дає визначення понять «охорона здоров’я» та «здоров’я»:
«
здоров’я» - стан повного фізичного. Душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів;
«охорона здоров’я» - система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальності тривалості життя.
Лікувально – профілактична допомога в Україні надається лікарями або особами, які мають на це спеціальний дозвіл (ліцензію). Кожен лікар має право на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності (ст.
77 Закону) і при цьому може застосовувати методи профілактики, діагностики і лікування та лікарські засоби, які дозволені МОЗ України (ст.44 Закону).
Таким чином, якщо лікар під час консультації рекомендує пацієнту (хворому) з метою профілактики або лікування захворювання вживати засобами, які дозволені МОЗ до використання на території України, він має на це повне право. Це у повному обсязі відноситься і до спеціальних харчових продуктів, у тому числі біологічно активних харчових добавок.
Більше того, ст.
78 Закону зобов’язує медичних працівників сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, поширювати наукові й медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя. Форми поширення наукових та медичних знань серед населення не обмежені законодавством. Лікар може однаково вільно ознайомити громадянина як із останніми науковими виданнями з області нейрохірургії, так і з каталогом будь – якої фірми, яка пропонує дозволені МОЗ України спеціальні харчові продукти (це поширення знань у галузі гігієни харчування), а за бажанням й продати їх. Але це не повинно мати ознаки систематичності, тому що може бути кваліфіковано як здійснення підприємницької діяльності. Адже Закон України від 7 лютого 1991 року «Про підприємництво» визнає підприємницькою діяльність з виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку (доходу). Така діяльність (в т.ч. заняття торгівлею) здійснюється відповідно до чинного законодавства. Проте слід зазначити, що ст.19 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» вказує на те, що держава сприяє розвитку торгівлі ліків, протезних і гігієнічних засобів та інших виробів, необхідних для охорони здоров’я.
«На територии України БАДы относят к категории специальных, которые имеют лечебную, диетическую и лечебно – профилактическую направленность…»
(
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 липня 1998 р.).

Витяг із Постанови Кабінету Міністрів України
від
30 липня 1998 р. №1187

ПОРЯДОК
віднесення харчових продуктів
до категорії спеціальний


1. Дія цього Порядку поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, що займаються виробництвом і реалізацією спеціальних харчових продуктів.
2. Роботи, пов’язані з віднесенням харчових продуктів до категорії спеціальних, виконуються державними закладами (установами) охорони здоров’я, які визначаються головним державним санітарним лікарем України.
3. Згідно із статтею 1 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» до харчових продуктів категорії спеціальних належать такі продукти, які мають лікувальні, дієтичні, лікувально – профілактичні та біологічно активні харчові добавки, продукти дитячого харчування та харчування для спортсменів.
Продукти дитячого харчування призначені для дітей віком від народження до
14 років та відповідають фізіологічним особливостям дитячого організму.
Продукти харчування для спортсменів – продукти харчування та біологічно – активні добавки до їжі, що використовуються спортсменами в період підготовки, змагань чи відновлення сил і не можуть бути віднесені до фармакологічних засобів корекції працездатності.
4. Для проведення робіт з віднесення харчового продукту до категорії спеціальних харчових продуктів виробник чи постачальник (далі – замовник робіт) звертається до головного державного санітарного лікаря України або уповноваженої ним особи з відповідною заявою, до якої додаються:
а) копії таких документів:
для оцінки якості та безпеки продукції вітчизняного виробництва – нормативна документації на відповідний продукт, технологічна інструкція з рецептурами, інформація про спеціальні властивості продукту з рекомендаціями виробника щодо його споживання; для оцінки якості та безпеки продукції іноземного виробництва – сертифікат виробника відповідного продукту (або документ, що засвідчує його якість та безпеку); документ органу охорони здоров’я країни – виробника (чи іншої уповноваженої на це установи), що свідчить про безпеку продукту для здоров’я людини;
б) інформація про спеціальні властивості, призначення продукту та результати клінічних досліджень (якщо вони проводилися); рекомендації щодо споживання.
Всі документи засвідчуються підписом керівника замовника робіт та печаткою.

Бады компании NSP "Nature’s Sunshine Products" - комплексы биологически активных веществ, выделенные по уникальной технологии из натурального сырья, органического и неорганического происхождения и лекарственных растений. Отпускаются без рецепта врача. Не имеют побочных эффектов. БАДы NSP совместимы с любыми лекарственными препаратами и пищевыми продуктами.

Copyright © Sergey Voytikov, 2006

Здоровье

Результаты использования продукции NSP

             

Естественное очищение организма

             

Статьи о здоровье, красоте, долголетии с БАД и косметикой NSP

 

Сравнительная

характеристика

фармпрепаратов и

препаратов

компнании NSP

 

Рекомендуемые схемы назначения продукции  NSP при различных заболеваниях

Бизнес

Программа маркетинга Nature's Sunshine Products

 

Работа в сетевом маркетинге.

 

Рейтинг@Mail.ru [Vox.com.ua] Портал українця